Verslag 2023

Franse Slag Mars 2023 was een groot succes.

Zaterdag 20 mei 2023 werd voor de 9e keer de jaarlijkse Franse Slag Mars gehouden, een wandeltocht ter nagedachtenis aan de Franse militairen die in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen. De weersomstandigheden waren bijzonder mooi en de natuur werkte volop mee met uitbundig bloeiende bermen. Het totaal aantal deelnemers was 508, een record! Opvallend veel deelnemers kozen deze keer voor de langere afstanden, 20 en 30 kilometer.

De tochten voerden de deelnemers onder andere over het Franse Militaire ereveld, waar het monument was getooid met de kransen van de jaarlijkse herdenking, drie dagen eerder.

Het officiële startschot voor de Mars werd gelost door de Kapelse Burgemeester C. Jansen – op de Haar, daarbij begeleid door het Kapelse showkorps Jonge Kracht en een twintigtal oude legervoertuigen. Die hadden ter gelegenheid van de week van Toujours Kapelle hun kampement opgeslagen nabij het museum Memorial 1940 – 1945. En tenslotte was er ook nog een altijd spectaculaire fly-by, verzorgd door Wings to Victory.

De volgende Franse Slag Mars staat gepland voor zaterdag 18 mei 2024.