Informatie over de tochten

Op zaterdag 19 mei 2018 wordt voor de 5e keer de Franse Slag Mars gehouden.

De start en finish zijn ook dit keer weer in dorpshuis De Vroone, C.D.Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle. De afstanden waaruit kan worden gekozen zijn dit jaar 5 km, 10, 15, 20, 25 en 30 km. Zoals gewoonlijk zijn ook nu weer zeer afwisselende routes uitgezet. Ter gelegenheid van ons eerste jubileum hebben we ook enkele bijzonderheden in de routes opgenomen.

Met uitzondering van de 5 km-route lopen alle routes via de Kaai bij Schore, waar een rust- en stempelpost is ingericht. Bovendien zal langs de kade het varend monument m.s.Bernisse afgemeerd liggen en voor de wandelaars te bezichtigen zijn. De Bernisse zal de donderdag ervoor deelnemen aan de herdenking van twee Franse schepen die in de meidagen van 1940 door oorlogshandelingen zijn gezonken in de Westerschelde. Deze herdenking wordt georganiseerd door oorlogsmuseum Vitality uit Kapelle (

De Bernisse is een houten kustmijnenveger uit de jaren ’50. Van dit type zijn er zo’n 300 gebouwd. Ze werden ingezet om de kustwateren van Nederland en België mijnenvrij te maken. De Nederlandse Marine en de Belgische Zeemacht werkten hierbij nauw samen. De schepen werden betaald uit het Amerikaanse Marshall-hulpprogramma. In Nederland werden zij bekend als de Beemsterklasse. Van deze schepen is er nog maar één in heel West Europa in de vaart. Het schip is eigendom van de Stichting tot Behoud van de AMS ms BERNISSE. Zie ook www.msbernisse.nl.

Voor de 10 km-lopers hebben we een extra verrassing. Hun tocht is in twee stukken gedeeld van elk ca. 5 km. Vanaf de rust- en stempelpost op de Kaai bij Schore worden zij met een pendeldienst vervoerd naar het startpunt van het tweede deel. Deze pendeldienst wordt onderhouden door enkele militaire voertuigen die daarvoor hebben deelgenomen aan het traditionele defilé door Kapelle van oorlogsmuseum Vitality.

De 25- en 30 km-route lopen dit jaar voor een deel door het prachtige natuurgebied De Yerseke Moer, waar dan veel vogels broeden en hun jongen opkweken.

 

Daarnaast zijn er de vaste punten in de route, zoals het monument op het Franse militaire ereveld, het monument bij de Postbrug,.

 

Ten slotte is er bij oorlogsmuseum Vitality weer een militair kampement ingericht, waar ook enkele re-enactment-activiteiten worden gehouden.